Hotărâri

Acest fișier conține hotărârile ce au fost adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC OIL TERMINAL SA Constanta din data de 17.08.2012.

Download: