Convocator

Acest fișier conține Convocatorul Adunrii Generale Ordinare a Acționarilor ce se va desfșura în data de 16.(17).08.2012.

Download: