Convocator

Acest fișier conține Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce se va desfășura în data de 16.(17).08.2012.

Download: