Formular de vot prin corespondență

Acest fișier conține formularul de vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A., care se va desfășura în data de 20.(21).02.2015, disponibil atât în limba română, cât și în limba engleză.

Download: