Materiale privind punctul 1

Aceste fișiere conțin următoarele documente: Decizia C.A cu nr. 89/05.07.2012 privind avizarea modificarii și completării statutului societății, tabel ce cuprinde propunerile de modificare ale articolelor din statutul societății.

Download: