Hotărâri

Acest fișier conține hotărârile ce au fost adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC OIL TERMINAL SA Constanța din data de 17.08.2012

Download: