Punctul 3 al Ordinii de zi AGOA

Acest fisier contine criteriile si obiectivele de performanta pentru Directorul General - anexa la contractul de mandat - conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010 Rectificat si Decizia nr. 24/16.08.2010 a C.A. prin care au fost avizate criteriile si obiectivele pe performanta pentru anul 2010.

Download: