Punctul 2 al Ordinii de zi AGOA

Acest fisier contine materialul privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli Rectificat pe anul 2010 insotit de nota de fundamentare a propunerii de rectificare a BVC pe anul 2010 si Decizia nr. 23/16.08 a C.A. prin care s-a avizat proiectul BVC Rectificat pentru anul 2010.

Download: