HG 787/2010 privind aprobarea BVC

Acest fisier contine Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2010, aprobat prin HG 787/2010 privind modificarea anexelor 1-41 la HG 320/2010 prvind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Download: