Convocator AGOA

Acest fisier contine Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care va avea loc in data de 17.(18).09.2010.

Download: